Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti

  19. 4. 2024

  Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti

  Najviac energie sa v domácnosti spotrebuje vo forme tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Nemálo peňazí však stojí aj elektrina potrebná na chod domácnosti – na varenie, pranie, osvetlenie, umývanie riadu, vysávanie a na prevádzku spotrebnej elektroniky.

  Celková ročná spotreba energie priemernej rodiny na Slovensku je asi 14 500 kWh, čo pri súčasných cenách predstavuje približne 1 060 € za rok. Z uvedeného množstva tvorí spotreba elektriny v domácnosti, ktorá nepoužíva elektrinu na vykurovanie a ohrev vody, zhruba 2 200 kWh za rok. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 370 €, teda takmer 40 % z celkových nákladov na energiu.

  V posledných rokoch sa štruktúra spotreby energie v domácnostiach mení. Dôvodov je niekoľko. Nové alebo po rekonštrukcii zateplené domy majú podstatne nižšie tepelné straty a v niektorých domácnostiach klesla aj spotreba teplej vody. Spotreba elektriny má momentálne skôr stúpajúcu tendenciu. I keď v mnohých prípadoch sa ju podarilo znížiť vďaka výmene svetelných zdrojov a spotrebičov za úspornejšie, naďalej sa významne zvyšuje vybavenosť domácností novými zariadeniami. Kým v minulosti si rodiny vystačili s televízorom, práčkou, žehličkou, chladničkou či vysávačom, v súčasnosti si svoj život nevieme predstaviť bez množstva ďalšej elektroniky a techniky – počítača, tlačiarne, skenera, multimediálnych prehrávačov, sušičky a v niektorých prípadoch aj klimatizácie. Doslova „nabitá“ spotrebičmi je predovšetkým kuchyňa – od rýchlovarnej kanvice cez kávovar, kuchynský robot, hriankovač, odšťavovač až po mikrovlnnú rúru alebo umývačku riadu.

  Otázka zníženia nákladov na spotrebu energie je preto namieste. Ale kde začať? Ponúkame vám viacero skúseností, ktoré môžete vo svojej domácnosti uplatniť i vy, a to v mnohých prípadoch aj bez veľkých investícií.

  Slovákom na efektívnosti záleží

  Možnosť kúpiť si nový úspornejší spotrebič využilo v nedávnej minulosti oveľa viac Slovákov ako obyvateľov iných krajín. Poukázal na to aj jeden z prieskumov Eurobarometer, ktorý si nechala Európska komisia vypracovať v septembri 2012. Viac ako 25-tisíc obyvateľov z 27 krajín Európskej únie v ňom odpovedalo na otázku, či v predchádzajúcich dvoch rokoch nahradili svoje spotrebiče za úspornejšie, napríklad energetickej triedy A+++. Zo všetkých opýtaných Európanov kladne odpovedalo 54 %. Spomedzi Slovákov dalo súhlasnú odpoveď až 81 % respondentov.

  Energetické štítky

  Získať predstavu o tom, koľko elektriny spotrebič potrebuje a nakoľko je úsporný v porovnaní s inými, umožňujú energetické štítky.

  Energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom už viac ako 20 rokov pri výbere energeticky úsporných výrobkov. Doterajší systém energetických štítkov používal stupnice, ktoré jasne nerozlišovali najúspornejšie výrobky, pretože väčšina patrila do 2-3 najvyšších tried. V júli 2017 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 v oblasti energetického štítkovania spotrebičov, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie. S postupnou výmenou štítkov sa začalo v roku 2021.

  Starší systém energetických štítkov používal stupnice, ktoré už neboli dostatočne prehľadné. Európska komisia a členské štáty únie sa preto rozhodli prepracovať požiadavky na výrobky označované energetickými štítkami podľa potrieb spotrebiteľov a postupne pre všetky kategórie výrobkov zaviesť stupnicu s triedami energetickej účinnosti iba od A po G. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných spotrebičov. Označenie A+++ , A++ a A + postupne končí. Každá z tried je rozlíšená aj farebne. Platí pravidlo, že spotrebiče označené zelenými kratšími šípkami sa jednoduchšie obsluhujú a majú nižšie energetické nároky na prevádzku ako tie, ktoré sú označené dlhou červenou šípkou.

  Nové štítky majú od 1. marca 2021 umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky, mrazničky, chladničky na víno, televízory a elektronické displeje. Od 1. septembra 2021 majú nové štítky aj svetelné zdroje.

  Štítok sú povinní zverejniť všetci predajcovia elektrospotrebičov. Musí byť umiestnený na prednej alebo vrchnej časti výrobku tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Povinnosť zverejňovať údaje uvedené na energetickom štítku majú aj tzv. katalógové či internetové obchody.

   

  1. Výrobca, obchodná značka 2. Model (typ) 3. Piktogram zatrieďujúci výrobok do príslušnej energetickej triedy 4. Údaj o ročnej spotrebe elektriny v kWh za rok 5. Objem chladiaceho priestoru výrobku 6. Objem mraziaceho priestoru výrobku 7. Hlučnosť výrobku v dB 8. Číslo európskeho nariadenia

  Koľko stojí prevádzka spotrebičov

  Informáciu o prevádzkovej náročnosti spotrebičov je možné prečítať na energetických štítkoch. Spotrebu elektriny, ktorá je uvedená na štítku, vynásobte jej aktuálnou cenou. Pri svetelných zdrojoch je vhodné zohľadniť aj ich rôznu životnosť. 

  Chladnička a mraznička

   

  Chladničky a mrazničky síce nemajú príliš veľký príkon, ale energiu potrebujú 24 hodín denne po celý rok. Na spotrebe elektriny v domácnosti sa tak podieľajú významnou mierou.

  S úsporami možno začať už pri ich kúpe. Treba zvoliť správny typ, ktorý svojím objemom vyhovuje potrebám domácnosti. Príliš veľké a kapacitne nevyužité spotrebiče spôsobujú zbytočné energetické straty. Primeraný chladiaci priestor na jednu osobu je približne 60 až 70 litrov a 20 litrov mraziaceho priestoru.  V prípade, že si kúpite neprimerane veľkú chladničku alebo mrazničku budete platiť za nevyužitý chladený vzduch. Ak máte doma samostatnú truhlicovú alebo zásuvkovú mrazničku, treba zvážiť, či by vám nestačila kombinovaná chladnička s mrazničkou.

  Pri kúpe je nutné myslieť aj na prevádzkové náklady. Na energetickom štítku chladničiek musí byť uvedená spotreba za rok v kWh.

  Spotrebu si pri výbere určite všímajte, pretože aj nové menej hospodárne chladničky majú uvádzané prevádzkové náklady počas životnosti vyššie, ako sú obstarávacie. Keďže si tento spotrebič kupujete spravidla na dlhší čas, oplatí sa prepočítať, ako rýchlo a či vôbec sa vám vstupné náklady pri nákupe úspornejších chladničiek môžu vrátiť. No nezabúdajte, že zásadný vplyv na návratnosť investície má ich správne prevádzkovanie.

  Prevádzkové a investičné náklady sa pri chladničkách oplatí porovnávať*

   

  Koľko ušetríte

  V chladničke udržujte stálu teplotu 5 °C. Zakaždým, keď znížite teplotu v chladničke o 1 °C, spotreba energie stúpne o 5 %. O konkrétnej spotrebe vášho zariadenia sa môžete presvedčiť pomocou merača spotreby elektriny.

  Dodržiavať teplotné zóny sa vyplatí

  Moderné chladničky majú pre jednotlivé druhy potravín odporúčané zóny s optimálnou teplotou. Od 0 °C v častiach určených na skladovanie mäsa po teplotu okolo +12 °C vhodnú na uskladňovanie nápojov. V prípade chladničky bez zonácie pre normálnu prevádzku postačuje teplota +5 °C. Zníženie vnútornej teploty o 2 °C znamená zvýšenie spotreby elektriny asi o 15 %. Odporúča sa preto kontrolovať vnútornú teplotu teplomerom. Optimálna teplota v mrazničke je -18 °C.

  Dobré rady za málo peňazí

  Teoretická spotreba: Údaje o spotrebe uvedené na štítku sú namerané pri referenčných podmienkach, a to pri stabilnej teplote v miestnosti nepresahujúcej 20 °C, optimálnom naplnení 3/4 objemu a bez otvárania dverí.

  Správne umiestnenie: Chladničku treba umiestniť na chladné miesto. Rozhodne by nemala stáť v blízkosti sporáka alebo vykurovacieho telesa. Čím vyššia je teplota okolia, tým vyššia je spotreba energie na to, aby sa vo vnútri udržala požadovaná teplota.

  Vetracie otvory: Pri vstavaných chladničkách dohliadnite na to, aby skrinka obsahovala vetracie otvorya bolo v nej dosť miesta na cirkuláciu vzduchu. Minimálna rezerva je 2 cm po bokoch a 5 cm vzadu.

  Zbytočne neotvárajte: Každé otvorenie dverí znamená výmenu chladného vzduchu v chladničke za teplý z miestnosti a nutnosť jeho následného ochladenia. Zvýšenie počtu otváraní chladničky má výrazný vplyv na celkovú spotrebu elektriny. Potraviny do chladničky alebo mrazničky ukladajte prehľadne, aby nebolo nutné dvere na dlhší čas otvárať.

  Teplé a horúce potraviny do chladničky nepatria: Nechajte ich najskôr vychladnúť. V zime využite napríklad balkón.

  Odstraňujte námrazu: Ak nemáte chladničku a mrazničku s automatickým odmrazovaním, pravidelne odstraňujte námrazu z výparníka. Námraza výparník tepelne izoluje a znižuje chladiaci výkon. Na dosiahnutie požadovanej teploty musí kompresor pracovať dlhšie, takže spotrebuje viac elektriny. Aby ste obmedzili tvorbu námrazy, vkladajte vlhké potraviny do chladničky i mrazničky v uzavretých obaloch alebo nádobách.

  Utierajte prach: Chladič na zadnej strane spotrebiča pravidelne aspoň raz za pol roka očistite od prachu. Optimálna cirkulácia vzduchu obtekajúceho chladič je nevyhnutná na zabezpečenie odoberania tepla z chladiacej náplne a má podstatný vplyv na prevádzkové náklady. Ak je chladiaca mriežka chladiča pokrytá vrstvou prachu, spotreba chladničky sa môže podstatne zvýšiť.

  Koľko ušetríte

  50 % energie môžete ušetriť, ak vymeníte starú desaťročnú kombinovanú chladničku za novú z triedy A++. Ak ju budete správne používať, investícia sa vám môže vrátiť aj do 8 rokov. Pri výmene starších modelov bude návratnosť ešte kratšia. O konkrétnej spotrebe vášho zariadenia sa môžete presvedčiť pomocou merača spotreby elektriny.

  Varenie a pečenie

  Odstránením nesprávnych návykov môžete pri varení výrazne ušetriť čas i energiu. Podstatný vplyv na spotrebu energie má aj výber vhodných spotrebičov na prípravu jedla. Aké sú ich výhody a obmedzenia?

  Varné dosky

  Po vlne rekonštrukcií pribudli v domácnostiach sklokeramické varné dosky. Bežné sú aj v novostavbách, v ktorých investor nezaviedol plyn. Majitelia tak môžu pri varení využiť len elektrinu. Sklokeramické varné dosky sú pritom energeticky náročné. Celkový elektrický príkon môžu mať až 7,5 kW. Ako prvé sa začali komerčne využívať sklokeramické dosky s infražiaričmi, pri ktorých sa teplo prenáša na dno nádoby prestupom a sálaním. Neskôr pribudli indukčné sklokeramické dosky. Tie sú efektívnejšie, pretože energia sa prenáša striedavým magnetickým poľom priamo do materiálu hrnca, kde sa mení na teplo. Nevyhnutnosťou je magnetický materiál nádob na varenie. Nové verzie infračervených a indukčných varných dosiek, vďaka spôsobu a rýchlosti ohrevu, dokážu znížiť spotrebu elektriny na prípravu rovnakého množstva jedla o 30 až 50 % oproti starším modelom. Ich veľkou výhodou je inteligentné ovládanie. Umožňuje nastaviť dobu varenia a získať informáciu o množstve zbytkového tepla, ktoré sa dá využiť na dovarenie jedla. Aj vďaka rozšírenej plynofikácii sú však stále favoritmi moderných slovenských kuchýň plynové varné dosky. Ich výhodou je rýchly ohrev, ľahká regulácia, okamžité zníženie teploty, ale predovšetkým podstatne nižšia cena plynu oproti elektrine.